"No deixeu que cap nen es vagi a casa trist per no haver parlat amb ell i haver solucionat el problema."

Santa Joaquima de Vedruna

ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES D’ALUMNES

L’AMPA ajuda a l’Escola a promoure l’educació integral dels fills. L’educació en el coneixement, en els valors, en el lleure i en la cultura de l’esforç.

Els membre de l’Associació són tots els pares i mares de l’Escola. Està representada davant de la direcció de l’Escola per la Junta de l’AMPA. La Junta de l’AMPA està constituïda pels delegats de classe, que són elegits d’entre els pares i mares de cada curs. Es reuneix uns sis cops a l’any, amb l’objectiu de resoldre les qüestions que afecten a les families i impulsar les diferents activitats que l’AMPA organitza al llarg del curs. La Junta Directiva cooordina les activitats de la Junta de l’AMPA, i està constituïda per membres elegits en l’Assemblea General, d’entre els membres de la Junta de l’AMPA. L’Assemblea General es convoca un cop a l’any, i és l’acte multitudinari on poden participar tots els pares i mares de l’Escola amb veu i vot. És l’acte on es passen comptes de les activitats fetes durant el curs i on es sotmeten a votació les propostes pel nou curs.

Ampa logo pqLa Junta Directiva està formada per: president/a, vice-president/a, secretari/ària, vice-secretari/ària i tresorer/a.

FINANÇAMENT

Els ingressos de l’Associació provenen de la quota que paguen les famílies a l’Escola. La quota és única per família, indistintament del nombre de membres que aquesta tingui. Altres ingressos menors es reben a través de subvencions i altres activitats de l’associació.

Voluntariat dels membres. Tots els membres de l’Associació participen en les diferents activitats de manera voluntària i no reben cap tipus de compensació econòmica a canvi.

Les despeses de l’Associació. Els diners que té l’Associació es dediquen a finançar les diferents activitats en les quals aquesta participa. Alhora, i per acord de l’Assemblea General, es poden dedicar diners a altres activitats no directament organitzades per l’AMPA, però que es creguin d’interès com poden ser l’activitat de piscina de primer de primària, l’associació de joves “Món Jove”, etc.

A més, l'AMPA és representada directament en el Consell Escolar i està és oberta a altres espais de relació amb l’Escola. Si vols participar o proposar qualsevol cosa, ho pots fer mitjançant el/la representant del teu grup a la Junta de l’associació o escrivint a l’adreça de correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tothom hi guanyem i tots fem AMPA.

 
  • Localització

   C/ Gran De Gràcia, 236
   08012 Barcelona

   Tel. 93 218 86 54